KINETOTERAPIE SPORTIVI


KINETOTERAPIA ÎN TRAUMATOLOGIA SPORTIVĂ

Kinetoterapia este un domeniu de activitate complexă: medicală, educaţională, socială şi profesională. Ea urmăreşte restabilirea cât mai deplină a capacităţii funcţionale pierdute de un individ în urma unei boli sau a unui traumatism, precum şi dezvoltarea unor mecanisme compensatorii care să-i asigure în viitor o viaţă independentă din punct de vedere economic şi social.

Sportul este o activitate organizată din punct de vedere biologic, tehnic, tactic, teoretic şi psihologic având la bază elementul competitiv  şi urmărind obţinerea de performanţe.

Traumatologia sportivă este parte a traumatologiei generale care se ocupă cu studiul afecţiunilor  traumatice apărute în practicarea exerciţiului fizic, indiferent de forma sa – amator sau profesionist. Ea are un specific aparte în cazul sportivului de performanţă, ca urmare a particularităţilor biologice şi sociale ale acestuia.

Recuperarea medicală în sport este definită astfel ca folosire dirijată a unui complex de factori naturali sau artificiali, cât mai precoce şi intensiv posibil, în scopul restabilirii anatomo-funcţionale a unui organ sau a unei funcţii perturbate de efortul sportiv, în vederea reinserţiei cât mai rapide a  sportivului în activitatea de antrenament şi a obţinerii unei capacităţi optime de effort.

Creşterea continuă a numărului celor care practică sportul, dar şi a performanţelor sportive obţinute, a determinat înmulţirea numărului de accidente în sport. Patologia traumatică la sportivi ridică deseori probleme dificile, legate în special de tratament şi recuperare, ca urmare a specificului recuperării în activitatea sportivă.  Orice subiect care practică sportul este supus riscului traumatizării în timpul activităţii sportive propriu-zise sau ca urmare a cumulării în timp a efectelor locale negative ale efortului specific, cu apariţia aşa numitelor leziuni de “suprasolicitare”.

Aprofundarea aspectelor dismorfofuncţionale determinate de solicitările şi suprasolicitările impuse de efort aparatului locomotor la sportiv  reprezintă o necesitate, ca urmare a faptului că apariţia lor afectează atât individul cât şi randamentul sportiv, prin sistarea antrenamentelor şi competiţiilor.

Accidentele traumatice la sportivi au un specific aparte, generat de contextul biologic şi social al sportivului de performanţă. Ele prezintă anumite aspecte caracteristice, şi anume :

 • se produc la grupe de vârstă tinere;
 • apar la indivizi cu potenţial biologic crescut şi care în general nu prezintă afecţiuni asociate de ordin local sau general;
 • au forme anatomo – clinice specifice numai activităţii sportive;
 • includ şi afecţiuni în care, în mod paradoxal, lipseşte însuşi traumatismul propriu-zis – afecţiunile hiperfuncţionale ale aparatului locomotor(formă localizată a supraantrenamentului);
 • scopul final al tratamentului este vindecarea completă anatomo – funcţională, respectiv “restitutio ad integrum”,
 • recuperarea funcţională a sportivului traumatizat implică atât vindecarea perfectă a segmentului lezat, cât şi restabilirea capacităţii de efort la parametri avuţi înaintea accidentării;
 • timpul de vindecare trebuie să fie cât mai scurt, datorită faptului că orice întrerupere a pregătirii sportive duce la diminuarea capacităţii de efort şi a potenţialului sportiv;
 • obiectivele principale constau din prevenirea producerii traumatismelor, diagnosticarea şi aplicarea tratamentelor încă din stadiul preclinic şi tratarea afecţiunilor în fazele uşor reversibile.
 • mijloacele de tratament şi căile de administrare a medicamentelor trebuie să fie cât mai eficiente, cât mai puţin traumatizante organic şi psihic şi să ţină cont de natura medicamentelor (unele dintre acestea fiind incluse pe listele doping, deci fiind interzise sportivilor);
 • mijloacele terapeutice utilizate trebuie să ţină cont de toţi factorii interesaţi în instruirea sportivă;
 • repausul general pe durata tratamentului trebuie acordat numai în cazuri excepţionale şi pe durată de timp cât mai scurtă, indicându-se repausul segmentar;

 

Autor Nelu Olteanu

Prof.PhD.Kintoterapeut

Specialist Recuperare Medicala

 

Copyright@www.kinetoterapierecuperaremedicala.ro